BENEFICIS DE L’ACTIVITAT DE SÒL EN ESPAI MIMITÚ

En un espai òptim, els nens i nenes s’expressen, es relacionen, creixen, maduren i es coneixen a si mateixos i al seu entorn.El comportament humà depèn de l’ambient social i educacional, i aquest al seu torn modifica el cervell i viceversa.

El moviment afavoreix a les funcions executives i el nivell atencional: planificació, anticipació, aconseguir objectius a curt i llarg termini, acte-control i acte-correción.

La flexibilitat mental, està relacionada amb la creativitat i el pensament. La memòria de treball ajuda a dur a terme activitats més complexes: comprensió, raonament i resolució de problemes.

La qualitat dels estímuls ajuda al desenvolupament de noves connexions neuronals. El període 0-6 és el de màxima expansió cerebral i de major creació de xarxes neuronals.

 

 

× ¿Cómo puedo ayudarte?